English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

 

 

 

 


Гомеля Микола Дмитрович

 

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

 

Гомеля М.Д. з 1991 р. працює на кафедрі Е та ТРП на посаді доцента, а з 1997 р. призначений завідувачем кафедри. В 1988 р. отримав вчену ступінь кандидата хімічних наук зі спеціальності "Органічна хімія", у 2004 році захистив докторську дисертацію по спеціальності "Екологічна безпека". Професор (з 2005 р.) Гомеля М.Д. має більше 450 опублікованих праць наукового, навчального та навчально-методичного характеру, в тому числі 55 авторських свідоцтв та патентів, 20 навчально-методичних вказівок та 10 учбових посібників, автор 5 монографій. Викладач-дослідник: 2006, 2007, 2012, 2014. Під його керівництвом захищено 14 кандидатських та 2 докторські дисертації. Основні напрямки досліджень: фізико-хімічні основи процесів очищення води та переробки твердих відходів. Гомеля М.Д. підготував курси з наступних дисциплін: "Нормування антропогенного навантаження на довкілля", "Очисні споруди, основи проектування", "Фізико-хімічні основи очищення води", "Сучасні підходи до охорони довкілля (чисті технології)". Гомеля М.Д. є членом президії навчально-методичної комісії Міносвіти України з екології та охорони навколишнього середовища, членом двох спеціалізованих рад з захисту докторських та кандидатських дисертацій,  експертом з акредитації спеціальностей "Екологія та охорона навколишнього середовища" та   "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини".

       

 

Кредитний модуль «Сучасні принципи охорони довкілля» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів (магістрів) напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування спеціальності 7.04010601 (8.04010601) Екологія та охорона навколишнього середовища. Метою вивчення даного кредитного модуля є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань про сучасну стратегію ресурсозбереження та охорону навколишнього середовища, про основні напрямки діяльності при впровадженні попереджувальних заходів в екологічній безпеці виробництв.

Кредитний модуль «Очисні споруди, основи проектування» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за денною формою навчання складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Очисні споруди, основи проектування». Метою вивчення даного кредитного модуля є професійна підготовка та формування у студентів комплексу знань про сучасне обладнання та очисні споруди, які використовуються для захисту довкілля від антропогенного навантаження, принципи проектування очисних споруд, комплексів, станцій.

Дисципліна «Фізико-хімічні основи процесів очищення води» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів комплексу знань в області сучасних фізико-хімічних методів очищення води, комплексу умінь та навиків, необхідних для проведення наукових досліджень в даному напрямку, для створення сучасних технологій водопідготовки та очищення стічних вод, для кваліфікованого управління існуючими технологічними процесами.
 
-->