English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

 

 

Овсянкіна Вікторія Олексіївна
кандидат хімічних наук, доцент

Овсянкіна В.О. закінчила НТУУ “КПІ” в 2001 р. 2001 - 2005 - аспірант інституту хімії високомолекулярних сполук НАНУ. В 2005 захистила дисертаційну роботу на звання кандидата хімічних наук по спеціальності “хімія високомолекулярних сполук”. З 2007 р. – старший викладач кафедри Е та ТРП НТУУ “КПІ”, з 2014 – доцент кафедри Е та ТРП НТУУ “КПІ”. За роки роботи в КПІ була керівником дипломних проектів та магістерських робіт. Читає курси: “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, “Радіоекологія”, “Заповідна справа”, “Екологія”.

       

 

Дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом» призначена для підготовки спеціалістів/магістрів напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає проблеми соціального характеру, які пов'язані з працевлаштуванням молоді; передумови і чинники, що сприяють або перешкоджають працевлаштуванню молоді, адаптацію випускника ВНЗ до свого нового статусу – працівника. «Чинники успішного працевлаштування за фахом» тісно пов’язана з біологією, географією, фізикою, екологією.
Семестр 2
Кількість кредитів 1/ годин 36
Розподіл навчального часу:  лекції 12 год/ практичні (семінари) 0 год/ лабораторні 0 год.

Дисципліна «Екологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Навчальна дисципліна належить до циклу природничо-наукової підготовки. Дисципліна вивчає структуру та сукупність різноманітних зв’язків, що виникають між середовищем існування та живими організмами, надорганізмові системи (популяції, угруповання, екосистеми, біосферу) та механізми підтримання їх стійкості у просторі та часі.
Семестр 2
Кількість кредитів 2/ годин 72
Розподіл навчального часу:  лекції 18 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні 0 год.

Дисципліна «Заповідна справа» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна “Заповідна справа” вивчає структуру, стан, організацію, функціонування і особливості охорони заповідних територій та акваторій. «Заповідна справа» тісно пов’язана з біологією, географією, фізикою, екологією.
Семестр 6
Кількість кредитів 3/ годин 108
Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ практичні (семінари) 18 год/ лабораторні 0 год.

Дисципліна «Радіоекологія» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.  Навчальна дисципліна належить до циклу математичної, природничо-наукової підготовки. Дисципліна вивчає процеси, пов’язані з потраплянням і накопиченням радіоактивних речовин живими організмами та їх міграції у біосфері. «Радіоекологія» тісно пов’язана з фізикою, математикою, біологією.
Семестр 3
Кількість кредитів 2/ годин 72
Розподіл навчального часу:  лекції 18 год/ практичні (семінари) 0 год/ лабораторні 18 год.
 
-->