English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

 

Трембус Ірина Віталіївна
кандидат технічних наук, доцент


Трембус І.В. з 1993 по 1999 рр. навчалася в НТУУ «КПІ» та отримала вищу освіту за спеціальністю «Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини». В період з 2000 по 2005 рр. Трембус І.В. – аспірантка НТУУ «КПІ» за спеціальністю 05.17.22 – «Технологія та обладнання хімічної переробки деревини». З червня 2005 року по 2012 працювала на кафедрі Екології та  технології рослинних полімерів старшим науковим співробітником. В 2010 р. захистила дисертаційну роботу на звання кандидата технічних наук по спеціальності "Процеси та обладнання хімічної технології". З 2012 року працює старшим викладачем на кафедрі Е та ТРП. Є автором понад 65 наукових праць.

 

  

 


Дисципліна «Основи поліграфії» призначена для підготовки спеціалістів та магістрів напряму підготовки 6.051301 – хімічна технологія,  спеціальністі 7.05130110 та 8.05130110 «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Навчальна дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає технології виготовлення друкарських форм, способи  друку та способи оброблення друкарської продукції; функціональні властивості друкарських форм; особливості кольороподілу та властивості друкарських фарб. Навчальна дисципліна «Основи поліграфії» тісно пов’язана з дисципліною «Технологія обробки та пареробки паперу та картону».

Семестр 1
Кількість кредитів 2/ 72 години

Розподіл навчального часу:  лекції 36 год/ ДКР.


Дисципліна «Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050503 – машинобудування. Кредитний модуль належить до дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає процеси виробництва деревної маси, сульфатної і сульфітної целюлози, паперу та картону, а також сучасні технології удосконалення цих процесів і створення нових, більш ефективних, екологічно чистих виробництв, які дозволяють раціонально використовувати дефіцитні волокнисті напівфабрикати, воду, трудові та енергетичні ресурси. Дисципліна «Комплексні технології целюлозно-паперового виробництва» тісно пов’язана з дисциплінами «Устаткування деревно-масного виробництва», «Процеси і апарати целюлозно-паперового виробництва».

Семестр 3
Кількість кредитів 4 / 144 години

Розподіл навчального часу:  лекції 36 год / практичні заняття 18 год / лабораторні роботи 18 год.

 

Дисципліна «Захист довкілля при виробництві паперу та картону» призначена для підготовки спеціалістів напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, спеціальністі 7.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища. Кредитний модуль належить до дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліна вивчає технології виробництва деревної маси, целюлози, паперу та картону; характеристики промислових викидів целюлозно-паперових виробництв, їх  способи очищення та рекуперації. Навчальна дисципліна «Захист довкілля при виробництві паперу та картону» тісно пов’язана з дисципліною  «Сучасні принципи охорони довкілля».

Семестр 2
Кількість кредитів 3 / 108 годин

Розподіл навчального часу:  лекції 9 год / практичні заняття 9 год / лабораторні роботи 27 год.


Дисципліна «Комплексне хімічне перероблення деревини» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051301 – хімічна технологія. Навчальна дисципліна належить до дисциплін професійної складової. Дисципліна вивчає загальну характеристику та історію розвитку комплексного хімічного перероблення деревини; лісохімічні способи переробки деревної сировини. Навчальна дисципліна «Комплексне хімічне перероблення деревини» тісно пов’язана з дисциплінами  «Будова рослинної сировини» та «Хімія деревини та синтетичних полімерів».

Семестр 4

Кількість кредитів 2,5 / 90 годин

Розподіл навчального часу:  лекції 27 год / практичні заняття 9 год / ДКР.

 

Дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом»  призначена для підготовки спеціалістів та магістрів напряму підготовки 6.051301 – хімічна технологія,  спеціальністі 7. 05130110 та 8.05130110 «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». Кредитний модуль належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна вивчає проблеми працевлаштування та зайнятості молоді; основні напрями регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці; законодавчо-нормативну базу в галузі працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Навчальна дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом» тісно пов’язана з дисциплінами «Основи сталого розвитку суспільства», «Методологія та організація наукових досліджень».

Семестр 2

Кількість кредитів 1 / 36 годин

Розподіл навчального часу:  лекції 12 год.

 

 

доцент
 
-->