English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

 


Трус Інна Миколаївна
кандидат технічних наук, старший викладач


Випускниця кафедри екології і технології рослинних полімерів НТУУ «КПІ» (2005). В 2014 році закінчила аспірантуру. З 2014 р. - асистент кафедри. З 2015 р. - кандидат технічних наук. Автор більше 50 публікацій, "Молодий викладач-дослідник - 2015". Викладає такі дисципліни: "Контроль і управління природоохоронною діяльністю", "Вступ до фаху"  Проводить лабораторні і практичні роботи з курсів: «Екологія», «Біологія», "Екологія людини", "Фізико-хімічні основи процесів".


       

Дисципліна «Вступ до фаху» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна «Вступ до фаху» надає теоретичні знання, якими повинен володіти студент, майбутній фахівець-еколог для засвоєння спеціальних предметів, які обов’язкові для отримання фаху. Викладання «Вступу до фаху» ведеться у тісній взаємодії з викладанням дисципліни «Загальна екологія», що дозволяє краще висвітлювати окремі важливі або складні для розуміння першокурсників питання, доповнюючи вивчення теоретичних основ екології пізнанням прикладних аспектів охорони довкілля, технологічних та економічних підходів до регулювання природокористування.
Семестр 1, Кількість кредитів: 3 / годин: 90
Розподіл навчального часу: лекції - 18 год. / практичні (семінари) - 18 год. / самостійна робота - 54 год. / семестровий контроль - залік.

 

Дисципліна «Організація та управління природоохоронною діяльністю» призначена для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки. Дисципліна «Організація та управління природоохоронною діяльністю» надає теоретичні знання, про сучасне розуміння системних теоретико-методологічних уявлень про екологічне управління в контексті глобальних тенденцій екологізації життєдіяльності людства, підготовка до практичного застосування цих знань у державних установах та на підприємствах регіонального і локального рівнів.
Семестр 1, Кількість кредитів: 3 / годин: 90
Розподіл навчального часу: лекції - 36 год. / практичні (семінари) - 18 год. / самостійна робота - 36 год. / семестровий контроль - залік.

 
-->