English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя


Просимо вибачення за тимчасові незручності!  

 


Абітурієнтам!


НОВИНИ   

Вітаємо ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» з  ювілеєм!

***

Привітання з Днем працівників целюлозно-паперової промисловості!!!
***

 Запрошуємо до участі в Міжнародній науково-практичній конференції
«ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ»
“Чиста вода 2017”

***

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів на підготовчі курси!

***

Вітаємо асистента кафедри екології та технології рослинних полімерів Остапенко Аліну Анатоліївну з успішним попереднім захистом дисертаційної роботи кандидата технічних наук!
***

Засідання робочої групи з вирішення проблемних питань водозабезпечення населених пунктів Донецької та Луганської областей

***

Відео-презентація спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія

***

Графік вступних випробувань на програми підготовки магістрів

***

Вітаємо асистентів кафедри екології та технології рослинних полімерів Грабітченко В.І. та Оверченко Т.А.  з успішним захистом дисертаційних робіт кандидата технічних наук!

***

Кафедра Екології та технології рослинних полімерів вітає ПрАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” з 35-річчям виробничої діяльності!

***

Запрошуємо на навчання!

***

Вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб - контракт


Долучайтесь до нас в    


* Відео про Інженерно-хімічний факультет *

 

Відео про нашу кафедру

  
Кафедра екології та технології рослинних полімерів  НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" готує спеціалістів з широким діапазоном екологічних та хімічних знань за двома спеціальностями: "Екологія" та "Хімічні технології та інженерія"

 

 

Спеціальність"Екологія"


 

     Спеціальність включає дві спеціалізації:

 1. Екологічна безпека
 2. Екологічний менеджмент
   Екологічний стан довкілля щорічно погіршується. Україна, котра крім усіх негараздів має ще й наслідки Чорнобилю, особливо потерпає від екологічних проблем, для вирішення яких традиційно не вистачає не лише коштів, а й кваліфікованих фахівців. Система екологічної освіти в нашій країні почала формуватися лише 25 років тому і наша кафедра у 1988 р. була першою в цій галузі на Україні. 
   Особливістю кафедри є те, що до її складу входить група вчених - мікробіологів, а також відділення висококваліфікованих хіміків - аналітиків, які навчають студентів сучасним методам контролю рівнів забруднення навколишнього середовища. В процесі навчання студенти набувають спеціальних знань з таких дисциплін: управління природоохоронною діяльністю, екологічна експертиза, екологічний аудит, математичне моделювання в охороні навколишнього середовища, моніторинг навколишнього природного середовища, біологія, гідрологія та геологія, загальна екологія, економіка природокористування, радіоекологія, аналіз природних та стічних вод, технології очищення води та водопідготовка, проектування систем водокористування, утилізація та рекуперація відходів, та інші.
   На сьогоднішній день випускники спеціальності вже працюють в багатьох галузях народного господарства. Це і розгалуджена система Міністерства охорони навколишнього природного середовища, котре має свої районні, обласні та центральні органи, і підприємства Мінжитлокомунгоспу, котрі забезпечують населення питною водою, і галузеві та академічні науково - дослідні інститути, і промислові підприємства, на кожному з яких є відділ з охорони навколишнього середовища. 
   Щорічно 15 - 20 % випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі як НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", так і інших навчальних та науково - дослідних закладах країни.

 


Спеціальність "Хімічні технології та інженерія"

  Спеціальність включає спеціалізацію:
          Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (відео-презентація)
   Вказана спеціальність була заснована в Київському політехнічному інституті в 1898 році, а кафедра є єдиною в Україні, котра здійснює підготовку спеціалістів в галузі комплексного використання деревини, виробництва та перероблення целюлози, деревної маси, паперу та картону. Планується також підготовка фахівців з виробництва деревно - волокнистих плит та пластиків.
   Студенти спеціальності, крім загальноосвітніх та інженерних дисциплін, вивчають хімію та технологію виробництва і переробки найбільш розповсюджених і доступних природних полімерів, котрі постійно відновлюються в природі у значних масштабах і привертають до себе увагу дослідників та технологів.
   Целюлозно-паперове виробництво є досить складним та цікавим. Воно включає багато процесів загальної хімічної технології, органічного та неорганічного синтезу, електрохімічного, біологічного та інших виробництв. Шляхом хімічної модифікації целюлози і використання хімічних допоміжних речовин отримують папір з різноманітними цінними властивостями: негорючий, водонепроникний, вологостійкий, бактерицидний тощо. Все це вимагає від фахівців даної спеціальності всебічної, якісної хімічної і інженерної підготовки. Тому на кафедрі розроблений та впроваджений цілий комплекс дисциплін - хімія деревини та високомолекулярних сполук, технологія виробництва деревної маси та комплексного використання деревини, технологія виробництва целюлози, основи проектування підприємств, сертифікація продукції галузі, виробництво та перероблення паперу і картону, економіка виробництва, основи менеджменту та маркетингу.
   Виробничі навички студенти накопичують в період практики на кращих підприємствах галузі та в науково - дослідних інститутах. Кафедра має свою філію в Українському науково - дослідному інституті паперу. Після закінчення навчання на спеціалістів чекає робота на 28 целюлозно - паперових підприємствах України, підприємствах холдингової компанії "Укрпапірпром" та інших споріднених фірмах і установах, спеціалізованих науково - дослідних та проектно - конструкторських інститутах.
   Для продовження наукових досліджень та підвищення кваліфікації на кафедрі відкрито аспірантуру відповідної спеціальності.  

 

 

   На сьогоднішній день на кафедрі викладають 3 професори, 21 доцент, 4 старші викладачі, 3 асистенти, котрі навчають більше ніж 500 студентів денного та заочного відділень. Провідні викладачі кафедри є керівниками науково-дослідних проектів та розробок, до яких активно залучаються студенти. Кращі студенти кафедри отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, ректора НТУУ "КПІ".
На кафедрі відкрито аспірантуру по спеціальності "Екологічна безпека", де за останні 5 років захищено 15 кандидатських дисертацій.
   Майбутні фахівці фактично отримують хімічну, інженерну та біологічну освіту. Знання, отримані в процесі навчання, студенти мають змогу закріпити під час проходження загально-технологічної та переддипломної практик в наукових установах та підприємствах галузі:

 1. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України;
 2. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України;
 3. Інститут хімії поверхні ім. А.А. Чуйка НАН України;
 4. Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
 5. Київський картонно-паперовий комбінат;
 6. Державна екологічна інспекція;
 7. інші підприємства.

Підготовка фахівців проводиться на бюджетній та контрактній основі (денна та заочна форми за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр). 

 

 

 

Графік вступних випробувань на програми підготовки магістрів

 
-->