English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Головна
Новини
ВСТУП
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Історія
Студентам
Викладачі
Досягнення
Навчання
Публікації
Наукова робота
Контакти
Корисні ресурси
Міжнародне партнерство
Студентське життя

 

 

 

Міжнародне партнерство

 

     Основа міжнародних  зв’язків  у  області  навчально-методичної  роботи  була  започаткована у 2001–2003 рр. співробітництвом з Міжнародним інститутом індустріальної екологічної економіки, м. Лунд (Швеція), в області наукової роботи з Білоруським національним технічним університетом, м. Мінськ, Санкт-Петербургською державною Лісотехнічною Академією імені С.М. Кірова та, з 2007 р., з  кафедрою сталого розвитку суспільства і технології Мелардаленського університету, м. Вестерос (Швеція).
Кафедра у 1998 стала одним з організаторів науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Екологія. Людина. Суспільство”, яка з 2001 року стала міжнародною. Конференція збирає молодих фахівців з України, Росії, Білорусі, Польщі, Швеції, Латвії, Азербайджану, Киргизстану. Партнерами конференції протягом декількох років були компанії Siemens та Unilever.

     Кафедра, в рамках співпраці з ЮНІДО (UNIDO - United Nations Industrial Development Organization), бере участь в проектах по ресурсоефективності і більш чистого виробництва на підприємствах України в Київській, Вінницькій, Запорізькій областях. Проекти фінансуються як ЮНІДО, так і Європейською Комісією за спільної участі Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН), Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). На підприємствах проводяться аудити використання сировинних і енергоресурсів і визначається потенціал зниження втрат і зменшення споживання первинних ресурсів. Результати проектів використовуються в якості прикладів при підготовці студентів-магістрів. Випускники кафедри, при наявності бажання, можуть пройти навчання, скласти іспит і отримати сертифікат UNIDO національного експерта з ресурсоефективності і більш чистого виробництва.
      Випускники кафедри продовжують навчання у вищих навчальних закладах Європи: Швеції (The International Institute for Industrial Environmental Economics, Royal Institute of Technology, Mälardalen University), Німеччини (University of Tübingen, Leibniz University of Hannover), Фінляндії (Lappeenranta University of technology), Естонії (Tallinn University of technology). Один з випускників проходить підготовку за програмою РhD в Lulea Technical University, Лулео, Швеція. В рамках розширеного співробітництва між КПІ ім. Ігоря Сікорського та університетами Європи в області академічних обмінів, студентам кафедри пропонується безліч стипендіальних програм для навчання за програмою підготовки магістра та РhD.

 

 

Партнери кафедри:


 Словаччина, Центрально-Європейський університет, м. Скалиця


Між НТУУ "КПІ" та  Центрально-Європейським університетом (м. Скалиця, Словаччина) укладено договір про співпрацю, в рамках якого на кафедрі екології та технології рослинних полімерів інженерно-хімічного факультету на базі існуючої спеціальності "Екологія" відкрито спеціалізацію "Екологічний менеджмент" освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр за програмою подвійного диплому (паралельне навчання). Навчання проводиться дистанційно з використанням новітнього телекомунікаційного обладнання, наданого НТУУ "КПІ" в рамках договору. Після закінчення навчання студенти захищають дві магістерські дисертації (одну в НТУУ "КПІ", іншу в Центрально-Європейському університеті) і отримують два дипломи – українського зразка та диплом Центрально-Європейського університету. Детальна інформація на сайті Відділу академічної мобільності.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (перший рік)                   НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (другий рік)

 

Інформація на сайті Центрально-Європейського університету

 

Рекомендований навчальний план для денної форми навчання

 

 

 

Швеція, Міжнародний інститут індустріальної екологічної економіки, м. Лунд


 

 

Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ

 Державна  Лісотехнічна Академія імені С. М. Кірова

 


 
-->