English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Главная
Новости
ПОСТУПЛЕНИЕ
- 1 курс (BНО)
- 1 курс (мл. специалист)
- 5 курс (магистр)
- PhD
- oфициальные документы
- контактная информация
История
Cтудентам
Преподаватели
Достижения
Обучение
Публикации
Научная работа
Контакты
Полезные ресурсы
Партнерство
Студенческая жизнь
Публикации

*************************

2010 рік           2011 рік

2012 рік           2013 рік 

2014 рік           2015 рік


**************************

 Публікації (до 2010 року):

1. Методичні розробки кафедри Е та ТРП
2. Патенти, одержані співробітниками кафедри
3. Навчальні посібники та монографії видані співробітниками кафедри
4. Перелік опублікованих статей

 

 

Методичні розробки кафедри Е та ТРП
 
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія та обладнання захисту атмосфери" для студентів спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Уклад. М.Д.Гомеля, С.А.Нестеренко, О.І. Іваненко, О.А.Отрох. - К.: НТУУ КПІ, 2007. - 30 с.

 

2. Основи загальної гідрології та гідрометрії: Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Уклад. Радовенчик В.М., Гомеля М.Д., Іваненко О.І. - К.: НТУУ КПI, 2007. - 152 с.

3. Основы общей гидрологии и гидрометрии: Учебное пособие для иностранных студентов специальности 7.070801 "Экология и охрана окружающей среды" / Сост. Радовенчик В.М., Иваненко Е.И., Гомеля Н.Д.- К.: НТУУ КПI, 2004. - 97 с.

4. Астратов Н.С., Миловзоров В.П., Барбаш В.А. Методические указания к практическим работам по курсу "Производство древесной массы" (раздел Микроскопия). Учебное издание. Метод. указания для студентов специальности 26.03.04. Киев, ГППОУ "Укрвузполиграф" - 1989, - 64 с.

5. Астратов М.С., Примаков С.П. Програма переддипломної практики для студентів 6 курсу спеціальності 26.03.04 "Хіміко-механічна технологія деревини та деревних матеріалів". Навчальне видання. - К.: КПІ - 1993, - 14 с.

6. Астратов Н.С., Примаков С.Ф. Методические указания по выполнению лабораторных работ и контрольных заданий по дисциплине "Технология бумаги и картона" для студентов специальности 26.03.04 "Химико-механическая технология древесины и древесных материалов". Учебное издание. - К.: КПИ - 1993, - с. 86.

7. Астратов Н.С., Миловзоров В.П. Методические указания и контрольные задания по курсу "Технология производства древесной массы" для студентов специальности 26.03.04 "Химико-механическая технология древесины и древесных материалов". Учебное пособие. Метод. указания для студентов специальности 26.03.04. Киев, Укрвузполиграф - 1993.-24с.

8. Астратов Н.С., Примаков С.Ф. Методические указания и контрольные задания по курсу "Технология обработки и переработки бумаги и картона" для студентов специальности 26.03.04 "Химико-механическая технология древесины и древесных материалов". Учебное пособие. Метод. указания для студентов специальности 26.03.04. Киев, Укрвузполиграф - 1993.- 48 с.

9. Астратов М.С., Примаков С.П. Методичні вказівки до виконання науково-дослідних робіт для студентів спеціальності 26.03.04 "Хіміко-механічна технологія деревини та деревних матеріалів". Навчальне видання. - К.: КПІ - 1993, - 16 с.

10. Астратов М.С., Примаков С.П. Методичні вказівки і програма технологічної виробничої практики студентів 6 курсу спеціальності "Хіміко-механічна технологія деревини та деревних матеріалів". Навчальне видання. - К.: КПІ - 1993, - 16 с.

11. Барбаш В.А., Міловзоров В.П., Антоненко Л.П. Програма та контрольні завдання з курсу "Основи наукових досліджень" для студентів спеціальності "Технологія целюлозно-паперових виробництв". - К., НТУУ "КПІ", Лаб. офсетного друку. НТУУ "КПІ", 1997. - 12 с.

12. Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Примаков С.П. Вибілювання целюлози. Методичні вказівки по курсовому проектуванню з дисципліни "Технологія целюлози". - К., НТУУ "КПІ", Фірма "ВІПОЛ", 1997. -72с.

13. Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та контрольні завдання по курсу "Очистка та рекуперація промислових викидів" для студентів спеціальності "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини". - К., НТУУ "КПІ", Лаб. офсетного друку. НТУУ "КПІ", 1998. - 32 с.

14. Барбаш В.А., Антоненко Л.П. Методичні вказівки та контрольні завдання по курсу "Основи проектування підприємств" для студентів спеціальності "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини". - К., НТУУ "КПІ", Лаб. офсетного друку. НТУУ "КПІ", 1998. - 30 с.

15. Барбаш В.А., Антоненко Л.П., Дейкун І.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії рослинної сировини і целюлози. - К., НТУУ "КПІ" Київська фабрика технічних паперів, 2003 р. - 72 с.

16. Астратов М.С. Технологія переробки паперу та картону. Методичні вказівки К., НТУУ "КПІ", 2003. - 84 с.

17. Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Дейкун І.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Технологія виробництва деревної маси та комплексна хімічна переробка деревини". - К., НТУУ "КПІ" Київська фабрика технічних паперів, 2003 р. - 70 с.

18. Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Дейкун І.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Комплексна технологія целюлозно-паперового виробництва". - К., НТУУ "КПІ" Київська фабрика технічних паперів, 2003 р. - 52 с.

19. Примаков С.П., Антоненко Л.П., Барбаш В.А., Дейкун І.М., Черьопкіна Р.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт і контрольних завдань з дисципліни "Технологія целюлози". - К., НТУУ "КПІ" видавництво ПП "ЕКМО" 2003 р. - 71 стор.

20. Антоненко Л.П., Дейкун І.М., Черьопкіна Р.І. Технологія виробництва деревної маси та комплексна хімічна переробка деревини: Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення курсу для студентів спеціальності "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини" заочна форма навчання. - К., НТУУ "КПІ", 2006. - 28 с.

21. Антоненко Л.П., Дейкун І.М., Черьопкіна Р.І. Очистка та рекуперація промислових викидів ЦПВ: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини". - К., НТУУ "КПІ", 2006. - 76 с.

22. Астратов М.С., Мовчанюк О.М. Методичні вказівки до виконання та оформлення результатів магістерських, дипломних та курсових робіт. Навчальне видання. Методичні вказівки - К.: ВПК НТУУ "КПІ" "Політехніка" - 2007. - 36 с.

23. Методические указания к расчетно-графической работе для студентов специальности 7.09.16.11, 1998 г. - 28 с. рус. яз. Составители: С.А. Нестеренко, Ю.С. Милосердов, Л.В. Сиренко

24. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з оцінюванням економічної ефективності комплексу природоохоронних заходів і плати за забрудненням навколишнього природного середовища для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: Ю.С. Милосердов, С.А. Нестеренко, Л.В. Сіренко - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 16 с.

25. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення води" для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, Т.О. Шаблій, О.М. Терещенко - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 44 с.

26. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення води" для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, Т.О. Шаблій, О.М. Терещенко, О.А. Отрох - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 40 с.

27. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія та обладнання захисту атмосфери" для студенів спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, О.І. Іваненко, О.А. Отрох - К.: НТУУ "КПІ", 2007. - 30 с. - Укр. мовою.

 


Патенти, одержані співробітниками кафедри: 

1. Астратов М.С., Мовчанюк О.М. Деклараційний патент на винахід. Спосіб багатоступінчастого безперервного розмелювання волокна. 31281.А Д21Д1/30 бюл. №2 29.03.2000.
 
2. Антоненко Л.П., Черьопкіна Р.І. Спосіб отримання листяної напівцелюлози. Деклараційний патент України на корисну модель UА № 3417 Кл. 7Д21С3/06 15.11.2004 р. Бюл. № 11.
 
3. Астратов М.С., Щур Д.В. Фільтрувальний сортувальний папероподібний матеріал, переважно папір. Деклараційний патент на корисну модель. Україна D 21Н13/00 /7391/ Бюл. № 6 від 15.06.2005.
 
4. Астратов М.С., Щур Д.В. Спосіб виготовлення паперу. Деклараційний патент на корисну модель. Україна D 21Н13/00 /7392/ Бюл. № 6 від 15.06.2005.
 
5. Астратов М.С., Щур Д.В. Фарбований папір та спосіб його виготовлення. Патент України. UА № 78792 Бюл. № 5 від 25.04.2007.
 
6. Антоненко Л.П., Васильчук О.В., Куликовська М.В., Сіроштан Н.К. Спосіб отримання целюлози. Патент на корисну модель UА № 26866 МПК (2006) Д21С3/00 10.10.2007 р. Бюл. № 16.
 
7. Пат. 59051 А, Україна МКИ D 21С3/06. Спосіб отримання біосульфітної целюлози. Черьопкіна Р.І., Примаков С.П., Барбаш В.А. Бюл. № 8. - Опубл. 15.08. 2003. (Черьопкіна Р.І. отримано всі результати експериментів, аналіз та обробка результатів, оформлення патенту).
 
8. Примаков С.П., Барбаш В.А., Черьопкіна Р.І., Слєпченко Р.Ю. Спосіб отримання содової солом'яної напівцелюлози. Патент на корисну модель UA № 29443 МПК (2006) D21С3/00 10.01.2008 р.
 
9. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Спосіб очищення води від іонів нікелю. Пат. 22853 Україна, МПК С 02F1/42. №200613908; Заявл. 27.12.2006; Опубл. 25.04.2007, Бюл. №5.
 
10. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Спосіб очищення води від іонів цинку. Пат.18747 Україна МПК С 01G9/00, С 02F1/42,. №200606033; Заявл. 31.05.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. №11.
 
11. . Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Крисенко Т.В. Спосіб отримання коагулянтів на основі високоосновних гідроксохлоридів алюмінію. Пат. 59048 А Україна, МКИ С 01 F 7/52, C 01 F 7/56, C 01 F 7/60.- № 2002129936; Заявл. 10.12.2002; Опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8.
 
12. Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Крисенко Т.В. Спосіб отримання гідроксохлоридів алюмінію в твердому вигляді. Пат. 59047 А Україна, МКИ С 01 F 7/56, C 01 F 7/60.- № 2002129935; Заявл.10.12.2002; Опубл.15.08.2003, Бюл. № 8.
 
13. Гомеля М.Д., Крисенко Т.В. Спосіб отримання катіонного флокулянту. Пат. 59955 А Україна, МКИ С 08 F 8/56, C 08 F 8/32.- № 2002129934; Заявл. 10.12.2002; Опубл. 15.09.2003, Бюл. № 9.
 Навчальні посібники та монографії видані співробітниками кафедри:
 
1. Лабораторный практикум по целлюлозно-бумажному производству: Учебное пособие для вузов / С.Ф. Примаков, В.П. Миловзоров, М.С. Кухникова, И.М. Царенко. - М.: Лесн. промышленность, 1980. - 168 с.
 
2. Примаков С.Ф.Производство бумаги. - М.: Лесн. промышленность, 1987. - 224 с. (Библиотечка бумажника)
 
3. Примаков С.Ф. Производства картона. - М.: Экология, 1991. - 224 с. (Библиотечка бумажника). - ISВN 5-7120-0404-2.
 
4. Примаков С.Ф. Производства сульфитной целлюлозы. - М.: Экология, 1993. - 272 с. ISВN 5-7120-0549-2.
 
5. Примаков С.Ф., Барбаш В.А., Шутько А.П. Технология бумаги и картона: Учебное пособие для вузов. - М.: Экология, 1996. - 304 с. ISВN 5-7120-0621-9.
 
6. Примаков С.П., Барбаш В.А. Технологія паперу і картону: Навчальний посібник для вузів. - Київ: ЕКМО, 2002. - 396 с.
 
7. Куцый В.Г., Вовк А.В., Астратов Н.С. Аналитическая химия природных и сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности. Издательство Стройиздат - М.: 1998 - 220 с.
 
8. Богомол Г.М., Вовк А.В., Астратов Н.С. Формование бумаги и картона (теория и практика). Издательство Московские учебники - М.: - 2002 - 368 с.
 
9. Астратов М.С., Гомеля М.Д. Лабораторний практикум з технології паперу. Навчальний посібник ТОВ. "Поліграф Консалтинг" - 2005. - 124 с.
 
10. Астратов М.С., Гомеля М.Д., Мовчанюк О.М. Технологія переробки паперу та картону. Частина І. Навчальний посібник - К.: ВПК, НТУУ "КПІ", "Політехніка" - 2007. -4-1. - 234 с.
 
11. Набиванец Б.И., Линник П.Н., Калабина Л.В. Кинетические методы анализа сточных вод.- К.: Наукова думка, 1981.-138 с.
 
12. Линник П.Н., Набиванець Б.И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах.- Л: Гидрометеоиздат, 1986.- 270 с.
 
13. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" для студентів хіміко-технологічного факультету. Розділ "Дробні методи аналізу" / Укл. А.М. Плесконос, В.Г. Куций. - К.: КПІ, 1995. - 40 с.
 
14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія" для студентів хіміко-технологічного факультету. Розділ "Кількісні методи аналізу" / Укл. Л.В. Калабіна, Є.П. Клименко, А.В. Лукачина. - К.: КПІ, 1996. - 48 с.
 
15. Куцый В.Г., Астратов Н.С., Вовк А.В. Аналитическая химия природных и сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности.- М.: Стройиздат, 1998.- 220 с.
 
16. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія природного середовища: Підручник.- К.: Либідь, 1996. - 304 с.
 
17. Хоцяновський О.Й., Чорна Н.В., Клименко Є.П., Куций В.Г., Калабіна Л.В., Бутченко Л.І. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання до курсу "Аналітична хімія" для студентів всіх форм навчання. Частина І. Основи аналітичної хімії- Київ: НТУУ "КПІ", 1998.- 52 с.
 
18. Калабіна Л.В., Є.П. Клименко, В.Г. Куций та ін Програма, методичні вказівки та контрольні завдання по курсу "Аналітична хімія". Частина ІІ. Кількісний аналіз.- НТУУ "КПІ", 1998. - 61
 
19. Калабіна Л.В., Куций В.Г. "Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища.- Київ: "Політехніка", 2002.- 60 с.
 
20. Гомеля М.Д, Нестеренко С.А., Шаблій Т.О., Терещенко О.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення води". Частина 1. Київ, НТУУ "КПІ" ІВЦ "Політехніка", 2002, 40 с.
 
21. Гомеля М.Д, Нестеренко С.А., Шаблій Т.О., Терещенко О.М., Отрох О.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення води". Частина 2. Київ, НТУУ "КПІ" ІВЦ "Політехніка", 2002, 43 с.
 
22. Куций В.Г., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". Розділ "Хімічні методи аналізу" для студентів всіх факультетів заочної форми навчання. К..: НТУУ "КПІ", 2002,- 20 с.
 
23. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія і практикум. Київ: Лібра, 2002.- 352 с.
 
24. Куций В.Г., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". Розділ "Хімічні методи аналізу" для студентів всіх факультетів заочної форми навчання.- Київ: НТУУ "КПІ", 2002.- 19 с.
 
25. Шаблій, А. Д. Крисенко, Р. В. Сербіна, Т.В. Крисенко Основи біогеохімії: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. - Ч. 1: Визначення характеристик якості природних вод. ІВЦ "Видавництво "Політехніка"".- 2003.- 44 с.
 
26. Куций В.Г., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". Розділ "Інструментальні методи аналізу" для студентів всіх факультетів заочної форми навчання. Київ: НТУУ"КПІ", 2003.-20 с.
 
27. Голуб Н.Б., Сербіна Р.В, Бутченко Л.І., Терещенко О.М. Індивідуальні атестаційні роботи з неорганічної хімії: Посібник для слухачів підготовчих відділень. Частина 1. Київ, НТУУ "КПІ". ПП "Кажан плюс"- 2004. - 32 с.
 
28. Голуб Н.Б., Сербіна Р.В, Бутченко Л.І., Терещенко О.М. Індивідуальні атестаційні роботи з неорганічної хімії: Посібник для слухачів підготовчих відділень. Частина 2. Київ, НТУУ "КПІ". ПП "Кажан плюс"- 2004. - 33 с.
 
29. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія і практикум: 2-е вид., перероб. і допов. - Київ: Лібра, 2004.- 368 с.
 
30. Бутченко Л.І. Практикум з екології.- Київ: НТУУ "КПІ", ПЛ, 2005.-134 с.
 
31. Бутченко Л.І., Куций В.Г., Терещенко О.М., Хохотва О.П. Методичні вказівки до розв'язку типових задач з курсу "Аналітична хімія" для студентів нехімічних спеціальностей. Київ, НТУУ "КПІ", ПП "Кажан плюс" - 2006. - 41с.
 
32. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія і практикум: 3-е вид.- Київ: Лібра, 2006.-368 с.
 
33. Гомеля, І.М. Дейкун, Т.В. Крисенко Очисні споруди. Основи проектування (навчальний посібник). ІВЦ "Видавництво "Політехніка"".- 2007.- 170 с.
 
34. Куций В.Г., Бутченко Л.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія". Розділ "Хімічні методи аналізу" для студентів нехімічних спеціальностей.- Київ: НТУУ "КПІ", 2006.- 19 с.
 
35. Бутченко Л.І. Природа в житті українського народу.- Київ: Лібра, 2007.- 184 с.
 
36. Методические указания к расчетно-графической работе для студентов специальности 7.09.16.11, 1998 г. - 28 с. рус. яз. Составители: С.А. Нестеренко, Ю.С. Милосердов, Л.В. Сиренко
 
37. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з оцінюванням економічної ефективності комплексу природоохоронних заходів і плати за забрудненням навколишнього природного середовища для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: Ю.С. Милосердов, С.А. Нестеренко, Л.В. Сіренко - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 16 с.
 
38. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення воді" для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, Т.О. Шаблій, О.М. Терещенко - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 44 с.
 
39. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Фізико-хімічні та біологічні основи очищення воді" для студенів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, Т.О. Шаблій, О.М. Терещенко, О.А. Отрох - К.: ІВЦ Видавництво "Політехніка", 2002. - 40 с.
 
40. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія та обладнання захисту атмосфери" для студенів спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища" / Уклад.: М.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, О.І. Іваненко, О.А. Отрох - К.: НТУУ "КПІ", 2007. - 30 с. - Укр. мовою.
 Перелік опублікованих статей:
 


1.Гомеля М.Д, Терещенко О.М., Астратов С.М. Дезактивація цезій-радіоактивної води при використанні полікатіонітів та фероціаніду калію. Сучасні інформа-ійні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини. Збірник наукових праць, випуск 8-Київ.- 2000. - с. 144 - 147.
 
2. Рейтер Л.Г., Терещенко О.М., Гомеля М.Д, Астрелін І.М Сорбція іонів Cs+ із водних розчинів гексаціаноферато(ІІ) калію-феруму(ІІІ). XV Українська конференція з неорганічної хімії. - Київ.- 2001. - с. 294.
 
3.Гомеля М.Д, Радовенчик В.М., Терещенко О.М. Малоотходная технология дезактивации, содержащей радионуклиды цезия и стронция. Материалы V международного конгресса "Вода: Экология и технология" ЭКВАТЕК.-2002. - Москва. - с. 418 - 419.
 
4. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Вивчення процесів очистки води від хроматів на аніоніті АВ-17-8. "Экотехнологии и ресурсосбережение", 2002, № 4, с.41-45.
 
5. Глушко О.В. Вивчення процесів очистки води від хроматів на аніоніті АВ-17-8. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. " Екологія. Людина. Суспільство", 13-15 травня 2002р.Збірка тез доповідей, с. 392.
 
6. Радовенчик В.М., Коломицев Д.В., Глушко О.В. Видалення іонів амонію із стічних вод хімічним осадженням. "Экотехнология и ресурсосбережение", 2004, № 5, с.55-58.
 
7. Н.Д. Гомеля, Ю.А. Карапетян, Т.В. Крысенко Утилизация скопа. Разработка реагентов, повышающих эффективность обезвоживания скопа Утилизация скопа. Разработка реагентов, повышающих эффективность обезвоживания скопа. Экотехнологии и ресурсосбереже-ние.- 2003.- № 4.- С. 32-36.
 
8. Гомеля М.Д., Желібо Є.П. Радовенчик В.М., Глушко О.В. Іонообмінне очищення води від хроматів. "Химия и технология воды",2003, Т. 25. № 5, с.438.
 
9. Крысенко Т.В. Обезвоживание скопа с помощью синтезированных реагентов. Збірка тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство".- Київ.- 2003 р.- С. 148-149.
 
10. Т.О. Шаблий, Т.В. Крысенко Оценка эффективности полученных гидроксо-хлоридов алюминия при осветлении воды Збірка тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство". -Київ.- 2003 р.- С. 149-150.
 
11. Применение флокулянтов в процессах очистки сточных вод и водоподготовке. Збірка тез доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство". -Київ.- 2003 р.- С. 150-151.
 
12. Гомеля М.Д., Терещенко О.М. Електрофлотаційна очистика низькоактивних радіоактивних вод від ізотопів 137Cs. Праці наукової конференції "Охорона водного басейну та контроль якості води".-Київ, ІКХХВ НАН Укр.,-2004.-с. 97-99.
 
13. Гомеля Н.Д., Крысенко Т.В., Терещенко О.Н. Дезактивация низкоактивных стоков, содержащих изотопы Cs-137, гексацианоферратом калия с поликатиони-тами. Экотехнологии и ресурсосбережение.- 2004.- № 3. - с. 56-59.
 
14. Гомеля М.Д., Крисенко Т.В., Терещенко О.М. Розробка флокулянтів для дезактивації води, що містить радіонукліди цезію та стронцію. Наукові вісті НТУУ "КПІ".- 2004.- № 3.- с. 107 - 113.
 
15. Н.Д. Гомеля, Т.О. Шаблий, Т.В. Крысенко Получение гидроксохлоридов алюминия и оценка их эффективности при осветлении воды. Экотехнологии и ресурсосбережение.- 2004.- № 2.- С. 49-52.
 
16. Крисенко Т.В. Отримання основних солей алюмінію та використання їх в процесах освітлення та знебарвлення води. Праці наукової конференції молодих учених "Охорона водного басейну та контроль якості води".- Київ.- 2004.- С. 50-52.
 
17. Гомеля Н.Д, Крысенко Т.В. Обезвоживание скопа поликатионитными флокулянтами. Сборник научных статей "Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов".- Одесса.- 2004.- С. 152-157.
 
18. Гомеля М.Д, Крисенко Т.В. Розробка коагулянтів для процесів освітлення води. Наукові вісті НТУУ "КПІ".- 2004.- № 2.- С. 111-116.
 
19. Розробка флокулянтів для дезактивації води, що містить радіонукліди цезію та стронцію. Наукові вісті НТУУ "КПІ".- 2004.- № 3.- С. 107-113.
 
20. Радовенчик В.М., Глушко О.В. Вилучення нікелю з промивних вод гальванічних виробництв. "Наукові вісті НТУУ "КПІ"", 2006, № 6 с.123-127.
 
21. Радовенчик В.М., Глушко О.В. Малоотходная ионообменная технология очистки гальваностоков от ионов цинка. "Экотехнологии и ресурсосбережение", 2006, № 5, с.60-63.
 
22. Глушко О.В. Вивчення процесів вилучення нікелю з промивних вод гальванічних виробництв. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. " Екологія. Людина. Суспільство", 13-15 травня 2002р.Збірка тез доповідей, с. 392.
 
23. Крисенко Т.В. Використання полікатіонітів для дезактивації води, в якій містяться ізотопи цезію та стронцію. Збірка тез ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина.Суспільство". -Київ.- 2006 р.- С. 97.
 
24. Глушко О.В. Вивчення процесів вилучення нікелю з промивних вод гальванічних виробництв. IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. " Екологія. Людина. Суспільство", 17-19 травня 2006р.Збірка тез доповідей, с. 68.
 
25. Радовенчик В.М., Глушко О.В. Іонообмінне очищення гальваностоків від іонів цинку. IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. " Екологія. Людина. Суспільство", 17-19 травня 2006р.Збірка тез доповідей, с. 69.
 
26. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Очистка стічних вод гальванічних виробництв від іонів цинку іонообмінним методом. Міжнародна науково-практична конференція. "I-й Всеукраїнський з'їзд екологів". Тези доповідей, с.198.
 
27. Гомеля Н.Д., Радовенчик В.М., Глушко Е.В. Очистка гальваностоков от ионов цинка ионообменным методом. 7-й Международный конгресс " Вода: Екологія и технология.", ЭКВАТЭК- 2006, тезисы докладов, с.132.
 
28. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Глушко О.В. Іонообмінне очищення стічних вод гальванічних виробництв від іонів кадмію. Труди міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод", Київ, товариство "Знання України", 2007 р., с. 62-64.
 
29. Ю.А. Омельчук, Т.В. Крисенко Дезактивація води, що містить ізотопи цезію та стронцію. Матеріали конференції "Екологічні проблеми промислових підприємств і перспективи їх вирішення в рамках співробітництва з Євросоюзом".- Київ.-2007 р.- С. 67 - 69.
 
30. Гомеля Н.Д., Радовенчик В.М., Глушко Е.В. Очистка гальваностоков от ионов кадмия ионообменным методом. "Екологія і ресурси" - 2007. №16. - С.57-62.
 
31. Глушко О.В., Юй Цзя Вивчення процесів електрохімічного вилучення іонів кадмію з відпрацьованих регенераційних розчинів. Збірка тез Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство". 89 с.
 
-->