English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Home
News
For applicants
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Our history
For students
Teaching staff
Achievements
Educational process
Publications
Science
Contacts
Useful links
Partnership
Student аctivities

 

 

Бенатов Данило Емілевич

старший викладач
Закінчив у 1999 р. хіміко-технологічний факультет НТУУ «КПІ», а у 2002 р. аспірантуру. Підготував та викладає курс «Екологічний аудит», крім того читає курси «Екологія» та «Біологічні методи очистки стічних вод». З 1998 по 2006 р. голова Наукового товариства студентів та аспірантів НТУУ «КПІ», з 2006 секретар Наглядової ради НТСА НТУУ «КПІ», з 2003-2004 р. голова Студентської Ради НТУУ «КПІ». Разом із проф. Ставською С.С. з 1998 р. проводить щорічну міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» та є упорядником 10 щорічних збірок тез доповідей конференції. Патентний повірений України.


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Сторінка викладача

 
-->