English (United Kingdom)Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)
Home
News
For applicants
- 1 курс (ЗНО)
- 1 курс (мл. спеціаліст)
- 5 курс (магістр)
- PhD
- oфіційні документи
- контактна інформація
Our history
For students
Teaching staff
Achievements
Educational process
Publications
Science
Contacts
Useful links
Partnership
Student аctivities
   
  

Екологічна безпека

   На сьогодні, згідно міжнародних нормативів, кращим підходом до охорони навколишнього середовища є стратегія «чистого виробництва», яка передбачає, насамперед, модернізацію виробництв для підвищення ефективності переробки сировини, зменшення викидів та скидів шкідливих речовин. Даний підхід оснований на реалізації принципів сталого розвитку.
   Вирішення проблеми починається з ефективної роботи підрозділів з охорони довкілля на кожному підприємстві. В значній мірі рівень екологічної безпеки кожного підприємства залежить від правильної організації заходів по охороні навколишнього середовища на виробництві, а значить і від кваліфікації працівників даного сектора. 
   Для вирішення складних задач захисту навколишнього середовища необхідно готувати фахівців, які, крім загальних підходів охорони довкілля, будуть добре орієнтуватися в організації систем охорони навколишнього середовища безпосередньо на підприємствах, включаючи їх реорганізацію та модернізацію, та реально можуть створити умови екологічної безпеки виробництв.
 
-->